Blandede tekstiler på et bånd i en TOMRA sorteringsmaskin

Transforming Textiles: TOMRAs nye utredning presenterer løsninger for den sirkulære verdikjeden

TOMRA, en pioner innen automatisert tekstilsortering, presenterer sin nyeste utredning med tittelen «Transforming Textiles: 4 nøkkelholdninger for å muliggjøre tekstilsirkularitet». Denne utredningen tar for seg tekstilindustriens nåværende status, strategier og teknologier som er nødvendige for overgangen til en sirkulær verdikjede.

Det globale tekstilmarkedet spiller en avgjørende rolle i den globale økonomien, men veksten i produksjon og forbruk i bransjen de siste to tiårene har skapt et enormt press på naturressursene våre og påvirket planeten på en negativ måte. I dag blir bare 1 % av det årlige tekstilavfallet resirkulert til nye produkter uten nedgradering.

TOMRAs nye utredning tar for seg dette problemet, undersøker tekstilindustriens lineære karakter og fremhever mulighetene til å endre dagens prosesser. Ved å utforske innovative strategier og teknologier viser TOMRAs utredning hvordan vi kan oppnå en sirkulær verdikjede for tekstiler, som gjør avfall om til verdifulle ressurser.

Blandede tekstiler på et TOMRA sorteringsbånd

«Hos TOMRA anerkjenner vi behovet for å endre tekstilverdikjeden fra lineær til sirkulær. Webcasten vår og denne utredningen fungerer som en viktig veiledning for bransjen for å utnytte enorme transformasjonsmuligheter», sier Vibeke Krohn, administrerende direktør i TOMRA Textiles. «Vi er forpliktet til å drive innovasjon og samarbeide med bransjeledere for å forme en mer sirkulær og ansvarlig fremtid for tekstilindustrien.»

TOMRA har identifisert fire nøkkelholdninger som underbygger denne nye sirkulære verdikjeden for tekstiler. Disse er som følger:

  1. Støttende politikk, lovgivning og insentiver for å veilede og motivere overgangen mot sirkularitet i tekstiler.
  2. Samarbeid på tvers av bransjer og innovasjon av forretningsmodeller for å støtte lønnsom og langsiktig verdiskapning i hele tekstilverdikjeden.
  3. Investeringer i å skalere infrastruktur for automatisert sortering og utvikle resirkuleringsteknologier for å muliggjøre fiber-til-fiber-tekstiler på tvers av materialtyper og sammensetninger.
  4. En robust digital kjerne for å samle inn data og innsikt på tvers av tekstilverdikjeden for å muliggjøre åpenhet og sporbarhet og holde forbrukere, bransjeaktører og tilsynsmyndigheter informert.

«Transforming Textiles viser hvor viktig det er at industriaktører, beslutningstakere og forbrukere samarbeider for å skalere opp infrastrukturen for sporbar tekstilinnsamling, sortering, gjenbruk og fiber-til-fiber-resirkulering. Sammen kan vi forvandle tekstilbransjen og få den til å prioritere bærekraft og sirkularitet», sa Louisa Hoyes, Director of Strategic Partnerships i TOMRA Textiles.

Last ned utredningen for å lese mer om tekstiler og sirkularitet: Transforming Textiles: Utredning.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Jo Eikeland Roald
Leder for External Relations Textiles
[email protected]

Tekstiler på sorteringsbåndet til en TOMRA-maskin
Tekstiler inne i en sorteringsmaskin
Sorterte polyestertekstiler som er pakket sammen

Om TOMRA

TOMRA ble grunnlagt på bakgrunn av en innovasjon i 1972 som startet med design, produksjon og salg av panteautomater (RVM) for automatisk innsamling av brukt drikkeemballasje. Selskapets innsamlings- og sorteringsteknologi støtter overgangen til en sirkulær økonomi, optimaliserer gjenvinningen av ressurser og minimerer avfall innen næringsmiddelindustrien, gjenvinningsindustrien, gruvedriften og andre bransjer. TOMRA har ca. 100 000 installasjoner i mer enn 100 land over hele verden og sysselsetter ca. 5 000 ansatte globalt. Selskapet er børsnotert på Oslo Børs.