Tilgjengelighetserklæring for tomra.com

Samsvarsstatus

Retningslinjene for tilgjengelig webinnhold (WCAG) definerer krav for webdesignere og webutviklere om å forbedre tilgjengeligheten for mennesker med nedsatt funksjonsevne. De definerer tre nivåer av samsvar: Nivå A, nivå AA og nivå AAA.

Nettstedet tomra.com er delvis samsvarende med nivå AA i WCAG 2.1. «Delvis samsvarende» betyr at noen deler av innholdet ikke er helt i samsvar med tilgjengelighetsstandarden.

Den siste WCAG-revisjonen av nettstedet vårt basert på evalueringsmetodologien for WCAG ble utført i mars 2023 av Bogdan Cerovac, en spesialist på nettilgjengelighet i ItumX AS. Resultatene av denne revisjonen viste at 25 av 50 suksesskriterier for WCAG på nivå A og AA ikke ble bestått, 17 ble bestått, 7 var ikke gjeldende og 1 kunne ikke testes. Fra mars til juni 2023 gjorde vi en stor jobb med å forbedre kritiske problemer med tilgjengeligheten, og vi skal fortsette med dette i fremtiden.

Tilbakemeldinger

Vi forstår at tilgjengeligheten til nettstedet er en kontinuerlig prosess, og målet vårt er å gjøre stadige forbedringer til vi oppnår et svært høyt nivå. Gi oss beskjed hvis du støter på noen barrierer på tomra.com, slik at vi kan forsøke å løse eventuelle problemer så snart som mulig.

Vi setter pris på tilbakemeldinger om tilgjengeligheten på tomra.com. Du kan kontakte oss på en av følgende måter:

 • E-post: [email protected]
 • Telefon: +47 66 79 91 00
 • Besøksadresse: Drengsrudhagen 2, 1385 Asker
 • Postadresse: Drengsrudhagen 2, 1385 Asker

Vi svarer vanligvis på henvendelser innen fem virkedager.

Kompatibilitet med nettlesere og hjelpeteknologi

Nettstedet tomra.com er utformet for å være mest mulig kompatibelt med de vanligste kombinasjonene av hjelpemidler og nettlesere. Nettstedet er kanskje ikke fullt kompatibelt, gir kanskje ikke den beste brukeropplevelsen eller fungerer i noen tilfeller ikke som det skal med følgende nettlesere:

 • Internet Explorer
 • nettlesere som er mer enn tre hovedversjoner bak den seneste versjonen
 • mobile operativsystemer som er mer enn fem år gamle

Tekniske spesifikasjoner

Tilgjengeligheten til tomra.com er avhengig av følgende teknologi for å fungere med den bestemte kombinasjonen av nettleser og eventuelle hjelpeteknologier eller plugin-moduler som er installert på datamaskinen:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Vi bruker denne teknologien for å samsvare med de aktuelle tilgjengelighetsstandardene.

Begrensninger og alternativer

Selv om vi gjør vårt beste for å sikre tilgjengeligheten til tomra.com, kan det finnes noen begrensninger. Nedenfor finner du en beskrivelse av kjente begrensninger og mulige løsninger. Ta kontakt med oss hvis du opplever et problem som ikke er beskrevet nedenfor.

 1. Manglende alternative tekster: Deler av innholdet har manglende eller feil alternative tekster, for eksempel bilder, infografikk, videoer og podkaster. Vi arbeider med en systematisk policy for alternativ tekst som skal sikre at alle innholdsleverandører leverer tilstrekkelige alternative tekster. Gi oss beskjed hvis du støter på et problem, så skal vi gjøre vårt beste for å gi deg et alternativ.
 2. Overskrifter og disposisjon av dokumentet: Noen sider har mangelfull struktur på overskrifter, noe som gir en ulogisk disposisjon av dokumentet. I noen tilfeller brukes ikke overskrifter til å definere dokumenthierarkiet, men til å dekorere tekst eller definere sitater. Vi arbeider med å håndtere disse tilfellene ved å bruke en logisk og hierarkisk semantisk struktur for overskriftene. Disposisjonen av dokumentet kan være vanskeligere å oppfatte på enkelte sider, men det skal likevel være mulig å forstå innholdet. Ta kontakt med oss for mer informasjon.
 3. Tabeller: Noen tabeller gir eller gjenspeiler ikke nødvendig semantikk på kodenivå. Det skyldes at enkelte tabellkomponenter ikke er brukt riktig eller at det ikke er brukt riktig semantikk. Vi arbeider med semantisk støtte for kode og med å implementere fullt tilgjengelige tabeller i innholdet vårt. Gi oss beskjed hvis du trenger alternative formater i stedet for tabeller eller annen informasjon.
 4. Enkelte skjemaer og avanserte interaktive komponenter: Noen skjemaer og avanserte interaktive komponenter, som blant annet filterbasert søk og informasjonsgrafikk om bærekraft, fungerer kanskje ikke med all hjelpemiddelteknologi. Noen av komponentene som brukes, samsvarer ikke med WCAG og krever ekstra tiltak for å bli mer tilgjengelige. Vi fokuserer hele tiden på å utbedre viktige interaktive komponenter basert på popularitet og viktighet. Gi oss beskjed hvis du opplever problemer med skjemaer og interaktive komponenter, slik at vi kan prioritere arbeidet bedre og forbedre tilgjengeligheten så snart som mulig.
 5. Google Maps: Vi bruker Google Maps til blant annet å vise plasseringen av kontorene våre. Geospatial informasjon på nettet er mangelfullt dekket av nettstandarder og feiler nesten alltid på ett eller flere av punktene i WCAG. Dette kan skape betydelige barrierer for effektiv bruk av visse grupper mennesker, særlig de som ikke kan se skjermen. Google arbeider med forbedringer, men de hevder ikke samsvar, siden det er svært vanskelig å tilby all nødvendig informasjon kun i tekstform. Ta kontakt hvis du trenger alternative beskrivelser.

Evalueringsmetode

TOMRA Systems ASA har vurdert tilgjengeligheten til TOMRA.com gjennom en manuell evaluering utført av en sertifisert spesialist på nettilgjengelighet. Evalueringen er basert på evalueringsmetodologien for WCAG.

Klager

Gi oss beskjed på [email protected] hvis du opplever problemer med tilgjengelighet. Vi vil kontakte deg så snart som mulig og gjøre vårt beste for å tilby en løsning. Hvis du ønsker å registrere en formell klage om tilgjengelighet, kan du gjøre det via vår varslingsportal.

Denne erklæringen ble laget 20. juni 2023 ved hjelp av W3Cs genereringsverktøy for tilgjengelighetserkæringer.