TOMRAs forretningsområder

TOMRA ble grunnlagt i 1972 på bakgrunn av utvikling, produksjon og salg av panteautomater for automatisk innsamling av brukt drikkeemballasje. I dag tilbyr TOMRA løsninger som støtter en sirkulær økonomi med avanserte innsamlings- og sorteringssystemer og matvareforedling ved hjelp av sensorbasert sorterings- og klassifiseringsteknologi.

TOMRA har totalt ca. 105 000 installasjoner i over 100 markeder over hele verden. Selskapet hadde en samlet omsetning på ca. 12 milliarder kroner i 2022. TOMRAs geografiske fotavtrykk spenner over alle kontinenter, og løsningene som tilbys er stadig mer relevante for å skape bærekraftige samfunn.

Kvinne som holder en plastflaske med utstrakte armer

TOMRA Collection

Med ca. 82 000 installasjoner i over 60 markeder samler TOMRAs panteautomater opp mer enn 45 milliarder tomme bokser og flasker hvert år. Ved å tilby en effektiv metode for innsamling, sortering og behandling av disse beholderne gjør TOMRAs pantesystemer det enkelt for industri, systemeiere, forhandlere og forbrukere å resirkulere og bidra til en mer bærekraftig planet.

TOMRA Collections virksomhet innenfor materialgjenvinning inkluderer henting, transport og behandling av brukt drikkeemballasje i Nord-Amerika samt påfølgende megling av bearbeidet materiale til resirkulering.

TOMRA Food

TOMRA Food utvikler og produserer sensorbaserte sorteringsmaskiner og integrerte løsninger for høstede råvarer som forvandler den globale matproduksjonen, øker matsikkerheten og reduserer matsvinn ved å sørge for at hver ressurs teller (Every Resource CountsTM).

Selskapet har mer enn 13 800 enheter installert hos matdyrkere, pakke- og prosesseringsbedrifter over hele verden innen både ferskvaresektoren (som frukt og bær) og prosessert mat (som nøtter, poteter og grønnsaker). Disse løsningene omfatter avansert klassifiserings-, sorterings-, skrellings- og analyseteknologi som hjelper bedrifter med å forbedre avkastningen, effektivisere driften og sikre trygg matforsyning.

Kvinne holder en skål med mandler som er kastet opp i luften
Mann som holder ulike gjenvinnbare materialer

TOMRA Recycling

TOMRA Recycling har vært pionerer innen bruk av sensorbasert teknologi for å automatisere gjenvinningen og resirkuleringen av verdifulle ressurser. De fleksible sorteringssystemene utfører et bredt spekter av sorteringsoppgaver og kan sortere ulike typer materialer og mineraler med det formål å klargjøre for gjenvinning, materialoppgradering og bærekraftig sortering av malm, edelsteiner og mineraler.

Sensorbasert sorteringsteknologi er avgjørende for å redusere avhengigheten av primære råvarer og redusere miljøpåvirkningen forårsaket av deponier og forbrenning. Til dags dato har mer enn 9000 systemer blitt installert i 100 land over hele verden.