Gutt som slipper plastpellets fra utstrakte hender

Juridisk merknad

Dette nettstedet inneholder generell informasjon om TOMRA-gruppen og produkter og løsninger som selskapet tilbyr gjennom forskjellige forretningsområder.

TOMRA gjør sitt beste for å gi informasjon som er nøyaktig og oppdatert når den legges ut på nettstedet, og forbeholder seg retten til å endre, slette eller flytte noe av materialet på dette nettstedet når som helst og uten varsel.

TOMRA gir ingen garantier uttalt eller underforstått, for nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjonen som finnes på dette nettstedet. Hverken TOMRA eller noen annen person eller enhet aksepterer ansvar for eventuelle tap av enhver art eller uansett årsak, som oppstår direkte eller indirekte fra bruk av, eller ved tillit til, dette nettstedet eller noe av den informasjonen det inneholder.

Informasjonen på dette nettstedet er ikke ment å være, og skal ikke anses for å være en invitasjon eller tilskyndelse til å investere i eller på annen måte selge TOMRA-verdipapirer eller gjøre annen investering. Informasjonen på dette nettstedet verken gir eller utgjør noen form for råd eller anbefalinger i forbindelse med en eventuell investeringsbeslutning, og er ikke et tilbud om å yte tjenester i noen jurisdiksjon der TOMRA ikke har tillatelse til å gjøre dette i henhold til gjeldende lov eller forskrift.

Før du foretar en investeringsbeslutning, bør du søke råd hos en finansiell rådgiver som er kjent med din økonomiske situasjon og investeringsmål. Verdien av aksjer og inntekter fra dem kan gå både ned og opp. Tidligere resultater kan ikke stoles på som guide for fremtidig utvikling.

TOMRA og tilhørende merker og produktnavn er varemerker (registrerte eller på annen måte) tilhørende TOMRA Systems ASA. Opphavsrett og andre immaterielle rettigheter i materialet som finnes på dette nettstedet tilhører TOMRA Systems ASA.

Registrert kontor:

Drengsrudhagen 2
1385 Asker
Norge