Aluminiumsbokser som sorteres

Materialgjenvinning

En effektiv måte å samle inn flasker fra forbrukerne på er bare én av tingene et velfungerende resirkuleringsprogram krever. TOMRAs materialgjenvinningsløsninger tilfører verdi til gjenvinningsprosessen gjennom integrert datastyring, henting, transport, behandling og klasseledende logistikksystemer. Hvert år behandler vi 60 000 tonn aluminium, 227 000 tonn glass og 60 000 tonn PET-plast.

Materialgjenvinning – verdi i hvert steg på veien

Pantesystemer blir stadig mer populære siden det fører til dokumentert reduksjon av tomflasker som ender opp som søppel. Panteautomater er blitt nødvendige – men hva skjer videre på returreisen?

De samme komplekse kravene til pantesystemer som gjorde panteautomater nødvendig, skapte også etterspørsel etter materialgjenvinningsløsninger i markeder som USA og Canada.

TOMRAs integrerte logistikk- og materialhåndteringssystem kan gi betydelige kostnadsbesparelser sammenlignet med manuell drift. I tillegg til kostnadsbesparelser er det avgjørende at materialkvaliteten opprettholdes gjennom hele prosessen. TOMRAs materialgjenvinningsløsninger sikrer de høyeste materialverdiene. Faktisk er plastflasker alene i gjennomsnitt 10 cent mer verdt når det samles inn og behandles av våre systemer.

Vi har god erfaring og eier transportnettverk i seks markeder og behandler tomflasker i 11 ulike anlegg over hele Nord-Amerika. Hvert år behandler vi 60 000 tonn aluminium, 227 000 tonn glass og 60 000 tonn plastflasker.

Markeder

Smilende gutt som bruker en flaske som teleskop

Ta kontakt

Vil du vite mer om våre løsninger for materialgjenvinning?
Kontakt oss