Gjenbrukbar takeaway-kopp fylt med kaffe

Aarhus i Danmark

TOMRA lanserer verdens første åpne system for gjenbrukbar takeaway-emballasje

Et banebrytende initiativ for gjenbrukbar takeaway-emballasje ble i dag lansert i form av et treårig pilotprosjekt mellom TOMRA og Aarhus kommune.

Systemet som nå er under utprøving i Aarhus, muliggjør et skifte fra engangsemballasje til gjenbrukbar emballasje ved å tilby en infrastruktur som kan brukes av en hel by.

TOMRA-systemet gir unike fordeler for bedrifter som leverer takeaway-mat og -drikke (f.eks. kafeer og gatekjøkken), samt for forbrukere. Systemet er utformet som et åpent system, noe som innebærer at emballasje fra ulike emballasjeleverandører kan returneres til en felles infrastruktur med automatiserte innsamlingspunkter over hele byen, døgnet rundt.

Høye returrater på emballasje sikres ved hjelp av insentiver for tilbakebetaling av penger. I pilotprosjektet i Aarhus foregår dette i form av en pant som betales ved kjøp av takeaway-maten/-drikken, og som tilbakebetales i sin helhet til forbrukeren når emballasjen returneres til et innsamlingspunkt.

«Aarhus ønsker å bli en grønnere og mer bærekraftig by som tør å teste ut nye løsninger. Derfor er jeg veldig glad for at Aarhus i dag lanserer sitt eget pantesystem for takeaway-kopper, og at det er så mange matbedrifter i byen som allerede har vist interesse for å tilby koppene. Vi har jobbet hardt de siste årene for å få dette til å skje, og nå er det på tide å teste ut bruken i virkeligheten. Jeg håper at innbyggerne i Aarhus vil ta godt imot dette nye systemet for takeaway-kopper, og at vi i løpet av dette pilotprosjektet forhåpentligvis vil kunne ta de neste skrittene som trengs for å utvide systemet til å omfatte flere typer takeaway-emballasje», sier Nicolaj Bang, formann for tekniske tjenester og miljø i Aarhus kommune.

Et TOMRA Reuse automatisk innsamlingspunkt for gjenbrukbare takeaway-kopper i Aarhus i Danmark
Tove Andersen, administrerende direktør i TOMRA, foretar den offisielle lanseringen av pilotprosjektet for gjenbruk i Aarhus i Danmark

Dette sier Tove Andersen, administrerende direktør i TOMRA: «Dette er et svært viktig prosjekt for TOMRA og en viktig del av de ambisiøse planene om å bruke vår systemiske kunnskap og teknologiske ekspertise til å skape nye innovative løsninger som vil gi større fordeler for bedrifter, forbrukere og samfunnet. Vi er glade for å kunne samarbeide med en så fremtidsrettet by som Aarhus, og vi ser frem til den positive innvirkningen vi kan skape sammen for å forme en mer bærekraftig fremtid.»

Den første fasen av systemet fokuserer på beholdere for varm og kald drikke, som for eksempel takeaway-kopper til kaffe. Når de gjenbrukbare koppene returneres til et av TOMRAs automatiske innsamlingspunkter som brukes spesielt for takeaway-emballasje, får kunden tilbakebetalt pantebeløpet rett på kortet/kontoen. Dette gjøres ved å tappe et kontaktløst betalingsmiddel (kort, telefon, smartklokke osv.) for å aktivere det aktuelle TOMRA-innsamlingspunktet. 

Betalingssystemet muliggjøres gjennom et samarbeid med Visa, MasterCard og Shift4, en ledende leverandør av integrerte betalings- og teknologiløsninger.

En forbruker returnerer en gjenbrukbar kopp på et av TOMRAs innsamlingspunkter i Aarhus i Danmark

I tillegg til å levere skreddersydde automatiske innsamlingsmaskiner for gjenbrukbar takeaway-emballasje, er TOMRA også ansvarlig for å tømme maskinene og transportere emballasjen til et eget industrielt rengjøringsanlegg som er etablert i Aarhus. De rengjorte koppene kvalitetskontrolleres og går deretter tilbake i systemet når forhandlerne bestiller nye forsyninger via en praktisk nettbutikk.

Slik sørger TOMRA for at bedriftene ikke trenger å samle inn og rengjøre emballasjen selv, da dette er noe som har bydd på problemer for de fleste alternative systemer for gjenbruksbasert takeaway-emballasje. Kombinasjonen av automatisert innsamling og industrialisert rengjøring betyr at systemet kan skaleres for en fremtid der gjenbrukbar emballasje er normen, og ikke unntaket, slik som i dag.

Etter den innledende fasen, som fokuserer på kopper til varm og kald drikke, er planen å utvide omfanget av materialer til å omfatte flere typer takeaway-emballasje. Dette gir et helhetlig, praktisk og oversiktlig system som kan brukes av alle innbyggerne i en by. Dette vil bidra til bedre ressursbruk så vel som å forebygge søppel i bymiljøet. Bruk av gjenbrukbar takeaway-emballasje har også et betydelig potensial til å redusere klimagassutslipp sammenlignet med fortsatt bruk av engangsemballasje. En nylig undersøkelse1 viser at det er mulig å redusere klimagassutslipp med minst 70 prosent ved å gå bort fra engangskopper (for både varm og kald drikke). I tillegg til at det gir miljømessige fordeler og bidrar til å nå bærekraftsmålene, vil systemet for gjenbrukbar takeaway-emballasje også skape arbeidsplasser i lokalsamfunnet.

TOMRA Reuse rengjøringsanlegg i Aarhus i Danmark

«TOMRA mener at gjenbrukbar takeaway-emballasje vil bli en stadig viktigere og nødvendig del av en sirkulær tilnærming til avfallshåndtering, og vi er fast bestemt på å tilby nye, attraktive og effektive løsninger for å gjøre dette mulig. Vi mener at en felles infrastruktur med automatiserte innsamlingspunkter er en forutsetning for en vellykket implementering. I tillegg til det tekniske oppsettet er en annen viktig suksessfaktor for bredere innføring at systemet ledsages av et regelverk som sikrer at disse systemene blir brukt. Vi er sikre på at vi med dette pilotprosjektet kan vise at gjenbrukbar takeaway-emballasje er et levedyktig alternativ for fremtiden», sier Geir Sæther, Senior Vice President i TOMRA og leder for TOMRA Reuse.

Fotnoter

1. «Assessing Climate Impact: Reusable Systems vs. Single-use Takeaway Packaging», Eunomia, Zero Waste Europe, Reloop og TOMRA, september 2023.