utredning

2040-visjonen for en bærekraftig fremtid krever en radikal revurdering av EUs material- og avfallspolitikk

En nytenking rundt vårt forhold til ressurser gjennom EUs rammedirektiv om avfall er avgjørende for at EU skal fortsette med nyskaping og lede verden mot en sirkulær økonomi innen 2040.

Dette er resultatet av utredningen som ble publisert av Handelens Miljøfond, Minderoo Foundation, TOMRA og Zero Waste Europe i dag, som skisserer hastetiltakene som kreves for å sikre at unionen holder seg på rett spor mot en bærekraftig fremtid for sine borgere.

Utredningen, som er utarbeidet av Eunomia Research & Consulting, legger fram en visjon for 2040, der samfunnet vil bruke materialer og produkter mer effektivt i en økonomi som er godt på vei mot sirkularitet.

Den kommende revisjonen av EUs rammedirektiv, som har vært retningsgivende for EUs politikk på dette området siden 1975, gir mulighet til å utforme et samstemt og konsekvent politisk rammeverk for en sirkulær økonomi – men omfanget av revisjonen er for øyeblikket ikke tilstrekkelig til å sette EU på rett kurs.

Cecilie Lind, CEO i Handelens Miljøfond, sier: «Denne utredningen viser hvor viktig det er å revurdere vår tilnærming til materialer og avfallspolitikk for å bygge en bærekraftig og sirkulær økonomi innen 2040, og revisjonen av EUs rammedirektiv er et viktig skritt mot dette målet.»

Reimagining the Waste Framework Directive, med grafisk fremstilling som illustrerer et rammeverk som er i tråd med 1,5 graders global oppvarming

En genuint sirkulær økonomi vil bety stor reduksjon av utvinning og bruk av nye ressurser, med fokus på en tjenesteøkonomi som holder produkter og materialer i sirkulasjon så lenge som mulig, og som bruker digital teknologi, systemer og data for å forvalte bruken av materialer og produkter.

Utredningen inneholder også en tilhørende plan for et politisk rammeverk som vil drive disse endringene effektivt og i stor skala, og utnytte kraften i det indre markedet for å gi bedrifter tillit til å investere i de nye forretningsmodellene som kreves for å levere velstand og lønnsomhet samtidig som materialforbruket reduseres.

Joan Marc Simon, Director-Founder av Zero Waste Europe, la til: «Det er avgjørende at EU gjør det enklere og billigere for borgere, bedrifter og organisasjoner å ta de riktige valgene. Med mindre vi gjør EUs politikk formålstjenlig, kan vi ikke bevege oss bort fra dagens ineffektive, lineære økonomiske bruk og kast-modeller.»

Utredningen foreslår en kortsiktig revisjon av EUs rammedirektiv (innen 2026) for å sørge for:

  • Mykere regulering for gjenvinning, reparasjon og gjenbruk av produkter samt tydelighet overfor industrien i forhold til miljøytelsen som kreves av gjenbrukssystemer.
  • Større konsekventhet i omfanget og anvendelsen av utvidet produsentansvar (EPR) og et mer granulært gjenvinningshierarki som indikerer gjenvinning av «høy kvalitet».
  • Et støttende miljø for rask avkarbonisering av avfallsbehandling og -deponering.

 

Til syvende og sist må rammedirektivet omgjøres til et rammedirektiv for ressurser innen 2029, noe som vil utvide rammeverkets omfang og ansvarsområde til å omfatte reduksjon av ressursforbruket, og innføre et materialbruk-hierarki for å styre bruken av ulike typer materialer og slik maksimere avkarbonisering.

Dr. Marcus Gover, som leder et team av forskere og policyeksperter ved Minderoo Foundation, sa: «I en sirkulær økonomi vil forbrukerne høste fordelene av produkter med høyere kvalitet som varer lenger, samtidig som de reduserer den skadelige påvirkningen materialer som plast, spesielt mikroplast i klær og dekk, har på miljøet.»

Wolfgang Ringel, Senior Vice President Group Public Affairs i TOMRA, kommenterte: «Det må gjøres mer for å oppmuntre til riktig innsamling, sortering og gjenvinning av verdifullt materiale som bare kastes. Implementering av rettslig definerte (dvs. obligatoriske) forpliktelser som dekker ressursbruk og ansvarlig håndtering av ressursene er veien å gå for å sikre en bærekraftig utvikling for samfunnet og planeten vår.»

Dr. Chris Sherrington, Head of Policy ved Eunomia Research & Consulting, konkluderte: «Vi ser frem til å samarbeide med interessenter i løpet av de neste seks månedene om våre ideer for å bidra til å utforme et rammeverk som kan fremme innovasjon og gi bedrifter tillit til å investere, nyskape og levere overgangen til en sirkulær økonomi. Vi vet at disse endringene må skje, og det er best å handle nå og jobbe på en åpen, transparent og samarbeidsorientert måte for å finne den beste løsningen."

Illustrasjon som viser elementer i et regulerende rammeverk som er i tråd med 1,5 graders global oppvarming

Last ned utredningen «Reimagining the Waste Framework Directive»

Last ned utredningen