TOMRA Privacybeleid

Je privacyrechten

TOMRA erkent het fundamenteel belang van privacy voor alle individuen en streeft ernaar alle communicatie met onze onderneming te beschermen en zo te behandelen dat alle wettelijke vereisten worden nageleefd of overtroffen.

Wij nemen je privacy serieus en verkopen nooit gegevens van gebruikers van onze systemen. Alle verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om je ervaring met het gebruik van onze website te verbeteren en je relevante informatie te bieden.

Als het gaat om je rechten als consument, willen wij ervoor zorgen dat je alles hebt wat je nodig hebt om weloverwogen beslissingen te nemen. Hieronder vind je meer informatie over je privacyrechten.

Als je vragen hebt, kun je CONTACT OPNEMEN met een vertegenwoordiger van TOMRA voor gegevensprivacy.

Privacy van mobiele gebruikers

TOMRA Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring brengt je op de hoogte van onze privacybepalingen en van de keuze die je kunt maken over de wijze waarop we gegevens over je verzamelen en gebruiken, met inbegrip van gegevens die op basis van je online activiteit kunnen worden verzameld. Deze Privacyverklaring geldt voor alle ondernemingen van TOMRA en voor alle websites, domeinen, diensten, toepassingen en producten van TOMRA.

Deze Privacyverklaring geldt niet voor toepassingen, producten, diensten, websites of social media-functies van derden die gebruikt kunnen worden via links die we op door ons beheerde webplatforms publiceren. Door dergelijke links te openen verlaat je de door TOMRA beheerde websites en kan een derde gegevens over jou verzamelen of delen. Wij controleren of ondersteunen dergelijke websites van derden of hun privacybeleid, dat van het onze kan verschillen, niet, en doen er ook geen enkele uitspraak over. We raden je aan het privacybeleid van elke site die je opent te raadplegen alvorens je instemt met het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens.

In geval van afwijkingen tussen vertalingen van de Engelse versie van deze Privacyverklaring krijgt de Engelse versie voorrang.

Welke gegevens worden verzameld?

Persoonsgegevens zijn gegevens die je persoonlijk identificeren of waardoor je zou kunnen worden geïdentificeerd, direct of indirect. We kunnen je persoonsgegevens verzamelen wanneer je online platforms van TOMRA gebruikt of tijdens gesprekken of briefwisseling met TOMRA-vertegenwoordigers;

De persoonsgegevens die we over jou verzamelen hangen af van de aard van je communicatie met ons of van de diensten die je gebruikt, maar kunnen het volgende omvatten:

Informatie die je direct verstrekt

 • Contactgegevens: wij kunnen persoonsgegevens en/of professionele contactgegevens verzamelen zoals je voornaam, achternaam, postadres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres en andere gelijkaardige contactgegevens.
 • Betaalgegevens: wij verzamelen de nodige gegevens voor het verwerken van betalingen en voorkomen van fraude, met inbegrip van creditcardnummers, veiligheidscodes en andere aanverwante betaalgegevens.
 • Accountgegevens: wij verzamelen gegevens over hoe je aankocht of je registreerde voor TOMRA-diensten, over je transacties, facturen en support, de TOMRA-producten en/of -diensten die je gebruikt en alles wat te maken heeft met de account die jij creëert.
 • Locatiegegevens: wij kunnen geografische gegevens verzamelen wanneer je locatiegebaseerde diensten inschakelt of wanneer je ervoor kiest locatiegerelateerde gegevens te verstrekken.
 • Aanmeldingsgegevens: wij verzamelen gebruikers-ID’s, wachtwoorden, wachtwoordhints en gelijkaardige veiligheidsgegevens die vereist zijn voor authenticatie en toegang tot TOMRA-accounts.
 • Demografische gegevens: wij kunnen bepaalde demografische gegevens zoals land, geslacht, leeftijd, gewenste taal, algemene gegevens over opleiding en werkgevers, en algemene gegevens over interesse in banen, verzamelen of van derden verkrijgen.
 • Voorkeuren: wij kunnen gegevens verzamelen over je voorkeuren en interesses wanneer ze verband houden met onze producten, diensten (wanneer je ons vertelt welke ze zijn of wanneer we ze afleiden uit wat we over je weten) en hoe je verkiest om met ons te communiceren.
 • Social media-gegevens: wij kunnen social media-functies ter beschikking stellen waarmee je gegevens kunt delen met jouw sociale netwerk en met ons op verschillende social media-sites kunt communiceren. Je gebruik van deze functies kan leiden tot het verzamelen of delen van gegevens over jou, afhankelijk van de functie. Wij raden je aan het privacybeleid en de instellingen op de social media-sites die je bezoekt, te raadplegen zodat je weet welke gegevens er worden verzameld, gebruikt en gedeeld door die sites.
 • Andere unieke identificatiegegevens: tot de voorbeelden van andere unieke gegevens die we over jou verzamelen behoren serienummers van producten, informatie die je verstrekt wanneer je persoonlijk, online of per telefoon of post met vertegenwoordigers van de onderneming, helpdesks of andere support-kanalen communiceert, je antwoorden op klantenquêtes of wedstrijden of extra gegevens die je aan ons verstrekt hebt om de levering van onze diensten te vergemakkelijken en op je vragen te antwoorden. Je bent niet verplicht de persoonsgegevens te delen waar we om vragen. Als je er echter voor kiest de gegevens niet met ons te delen, zullen we je in bepaalde gevallen onze diensten of bepaalde speciale functies niet kunnen aanbieden of zullen we niet doeltreffend op eventuele vragen kunnen antwoorden.

Gegevens die automatisch verzameld worden over je gebruik van TOMRA-diensten

 • Apparaatgegevens: wij verzamelen gegevens over je computer en/of browser zoals besturingssysteem, regio, taal, tijdzone, modelnummer, browserversie, computerfabrikant, aansluitpoort, unieke apparaat-id’s, reclame-id’s en extra technische gegevens die van product tot product verschillen.
 • Browsinggegevens website: wij verzamelen gegevens over je bezoeken aan en je activiteit op TOMRA-websites, toepassingen of websites die door een andere onderneming worden beheerd in onze naam met inbegrip van de inhoud (en advertenties) die je bekijkt en waarop je klikt, het adres van de website waar je vandaan kwam en ander clickstream-gedrag. Bepaalde van deze gegevens worden verzameld door middel van instrumenten voor het automatisch verzamelen van gegevens zoals cookies.
 • Anonieme of geaggregeerde gegevens: Wij kunnen anonieme antwoorden verzamelen op enquêtes of anonieme en geaggregeerde gegevens over hoe onze TOMRA-diensten worden gebruikt.

Gegevens van derden

Wij kunnen ook gegevens van derden kopen die we geloofwaardig achten en die openbaar beschikbaar of op commerciële basis beschikbaar zijn. Dergelijke gegevens kunnen persoonsgegevens zoals je naam, adres, e-mailadres, voorkeuren, interesses en bepaalde demografische gegevens bevatten. Persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld worden verzameld wanneer je onze toepassingen opent via social media-logins (bijv. inloggen op onze toepassingen door middel van je aanmeldingsgegevens voor Facebook of andere social media). De gegevens die we ontvangen kunnen afhangen van de privacy-instellingen van je account op het sociale netwerk. Daarnaast ontvangen we bepaalde gegevens over jouw aankoop van de partner waar je TOMRA-diensten koopt. In voorkomende gevallen kunnen we ook gegevens ontvangen van bureaus voor fraudebestrijding of van kredietinformatiebureaus in verband met kredietbeoordelingen.

Wij ontvangen ook niet-persoonsgegevens zoals geaggregeerde of geanonimiseerde demografische/profielgegevens, afkomstig van derden zoals bedrijven die gespecialiseerd zijn in bedrijfsgegevens, analytische gegevens en software as a service.

Om de juistheid van de gegevens en een superieure klantervaring te garanderen door je betere diensten, inhoud, marketing en advertenties op maat aan te bieden, kunnen we de gegevens die we van de hierboven vermelde bronnen verzamelen combineren of koppelen. Wij kunnen bijvoorbeeld geografische gegevens vergelijken die van commerciële bronnen hebben verkregen met de IP-adressen die onze instrumenten voor automatische verzameling van gegevens verzamelen om je algemene geografische locatie te bepalen. Informatie kan ook via een unieke id zoals een cookie of accountnummer worden gekoppeld.

Hoe gebruiken we verzamelde gegevens?

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens om je relatie met TOMRA te beheren en je beter te dienen door je ervaring en communicatie met ons te personaliseren. TOMRA zal de door jou verstrekte gegevens verwerken (verzamelen, opslaan en gebruiken) conform de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU. Wij zullen proberen je gegevens accuraat en actueel te houden, en ze niet langer dan nodig bij te houden. TOMRA is wettelijk verplicht bepaalde gegevens bij te houden, zoals voor de inkomstenbelasting en voor audits. Hoelang bepaalde soorten persoonsgegevens moeten worden bewaard, kan ook door specifieke sectorvereisten en afspraken worden bepaald. Persoonsgegevens kunnen afhankelijk van individuele bedrijfsbehoeften ook langer dan deze periodes worden bewaard.

Voorbeelden van hoe we je gegevens kunnen gebruiken

Klantervaring

Je een naadloze klantervaring bieden door nauwkeurige contact- en registratiegegevens bij te houden, uitgebreide klantondersteuning te bieden, producten, diensten en functies aan te bieden die je interesseren. Wij gebruiken jouw gegevens ook om een ervaring op maat aan te bieden, de inhoud die je krijgt te personaliseren en aanbevelingen te doen op basis van je gebruik van TOMRA-diensten.

Ondersteuning bij transactie

Je helpen bij het voltooien van transacties en bestellingen van onze producten of diensten, je account beheren, betalingen verwerken, verzendingen en leveringen organiseren, en reparaties en retouren beheren.

Productondersteuning en -verbetering

De prestaties en werking van onze producten, oplossingen, diensten en ondersteuning verbeteren, met inbegrip van garantieafhandeling en tijdige updates van firmware en software, en alarmmelding om een ononderbroken werking van het apparaat of dienst te garanderen.

Administratieve communicatie

Met jou communiceren over TOMRA-diensten. Voorbeelden van administratieve communicatie omvatten antwoorden op je vragen of verzoeken, communicatie in verband met diensten of garantie, meldingen van terugroepingen betreffende de veiligheid van een product, of eventuele updates van de statuten na fusies, acquisities of desinvesteringen.

Veiligheid

Het handhaven van de integriteit en veiligheid van onze websites, producten, functies en diensten, en veiligheidsbedreigingen, fraude of andere criminele of kwaadwillige activiteit die jouw gegevens kunnen bedreigen, afwenden en detecteren. Wanneer je met ons communiceert zullen we ook redelijke stappen ondernemen om je identiteit te controleren, en zullen we bijvoorbeeld een wachtwoord en gebruikers-ID vragen, alvorens je toegang te geven tot jouw persoonsgegevens. We kunnen ook extra veiligheidsmaatregelen nemen, zoals de installatie van CCTV om onze fysieke locaties te beveiligen.

Bedrijfsactiviteiten

Gewone bedrijfsactiviteiten voeren, zoals het aanwerven, het controleren van je identiteit, het nemen van kredietbeslissingen wanneer je een krediet aanvraagt, het onderzoeken en analyseren van een bedrijf, corporate rapportage en beheer, opleiding van personeel en kwaliteitsborging (zoals het meeluisteren met of opnemen van gesprekken met onze customer support) en uitwisselingen.

Gegevens delen

Wij kunnen je persoonsgegevens doorgeven aan externe dienstverleners die met TOMRA samenwerken als daar een wettig doel voor is, maar dit gebeurt alleen met je instemming, of als we daartoe wettelijk verplicht worden. Derden met wie we je gegevens delen zijn verplicht deze veilig te bewaren, en ze mogen ze alleen gebruiken om de dienst te voeren die ze in onze naam aanbieden. Wanneer ze je gegevens niet langer nodig hebben om deze dienst uit te voeren, zullen ze de details overeenkomstig de procedures van TOMRA wissen.

Je privacyvoorkeuren instellen

Je hebt de mogelijkheid om communicatie van ons te ontvangen over specifieke TOMRA-diensten. Je kunt er ook voor kiezen om algemene communicatie van TOMRA te ontvangen en je kunt aangeven hoe deze berichten moeten worden afgeleverd, bijvoorbeeld per post, e-mail, telefoon, fax, mobiel apparaat of online.

je kunt keuzes maken of wijzigen over het ontvangen van een abonnement of algemene communicatie op het gegevensverzamelpunt of door middel van andere methoden, die in de paragrafen hieronder besproken worden. Deze opties gelden niet voor communicatie die vooral voor het finaliseren van orders, contracten support, productveiligheidswaarschuwingen of andere administratieve en transactionele berichten wordt gebruikt waarbij het hoofddoel van deze communicatie niet publicitair van aard is.

Communicatie over abonnementen

Communicatie over abonnementen omvat e-mail newsletters, publieke bedrijfskennisgevingen enz. die expliciet door jou worden aangevraagd of die je wilt ontvangen.

Nadat je dergelijke communicatie hebt aangevraagd, kun je je uitschrijven met een van de volgende methoden:

 • Selecteer de 'Opt out' of 'Unsubscribe' link van de e-mail, of volg de instructies die in elke communicatie over het abonnement worden vermeld.
 • Neem contact op met onze Data Protection Officer. Geef je naam, contactgegevens en specifieke relevante informatie op over de TOMRA-abonnementen of marketing die je niet langer wilt ontvangen.

Integratie van video’s

Wij bieden video’s op onze website aan die op een of twee externe videoplatforms gehost worden: TwentyThree en YouTube. Op het TwentyThree-videoplatform worden geen persoonsgegevens opgeslagen, tenzij jij je specifiek inschrijft voor de meldingen van het platform. Video’s op YouTube zijn alle geïntegreerd in de 'uitgebreide gegevensbeschermingsmodus': er worden geen gegevens over jou overgedragen als gebruiker van YouTube als je de video’s niet afspeelt. Pas wanneer je de video’s afspeelt worden gegevens over het afspelen van de video door jou overgedragen. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Als je ingelogd bent bij Google wanneer je op een YouTube-video klikt die op onze website is ingevoegd, kunnen gegevens over je sessie direct aan je account worden gekoppeld. Als je niet wilt dat YouTube je gegevens aan je profiel koppelt, moet je uitloggen alvorens op de knop te drukken. YouTube slaat je gegevens als gebruikersprofielen op en gebruikt ze voor publiciteit, marktonderzoek en/of het gerichte ontwerp van hun website. Dergelijke evaluatie vindt vooral plaats (zelfs voor gebruikers die niet ingelogd zijn) om publiciteit op basis van behoeften te verstrekken en om andere gebruikers in het sociaal netwerk in te lichten over je activiteiten op onze website. Je hebt het recht om deze gebruikersprofielen te laten wissen, maar je moet contact opnemen met YouTube om dat recht uit te oefenen.

Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door YouTube vind je terug in hun verklaring over gegevensbescherming. Google verwerkt je persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich verplicht tot naleving van bepaalde wettelijke kaders met betrekking tot de overdracht van gegevens. Je kunt ook meer informatie vinden over je rechten en configuratiemogelijkheden om je privacy te beschermen in het Privacybeleid van Google.

Integratie van Google Maps

Op deze website gebruiken we Google Maps. Zo kunnen we interactieve kaarten direct op de website publiceren en je de kaartfuncties laten gebruiken.

Wanneer je de website bezoekt, ontvangt Google de informatie die je op de respectieve subpagina van onze website hebt opgeroepen. Als je ingelogd bent op Google, worden je gegevens direct aan je account gekoppeld. Als je niet wilt dat Google je gegevens aan je profiel koppelt, moet je uitloggen alvorens op de knop te drukken. Google slaat je gegevens als gebruikersprofielen op en gebruikt ze voor publiciteit, marktonderzoek en/of het gerichte ontwerp van hun website. Dergelijke evaluatie vindt vooral plaats (zelfs voor gebruikers die niet ingelogd zijn) om publiciteit op basis van behoeften te verstrekken en om andere gebruikers in het sociaal netwerk in te lichten over je activiteiten. Je hebt het recht om deze gebruikersprofielen te laten wissen, maar je moet contact opnemen met Google om dat recht uit te oefenen.

Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door de provider van de plug-in vind je terug in hun verklaring over gegevensbescherming. Google verwerkt je persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich verplicht tot naleving van bepaalde wettelijke kaders met betrekking tot de overdracht van gegevens. Meer informatie over je rechten in dit verband en configuratiemogelijkheden om je privacy te beschermen, vind je ook in het Privacybeleid van Google.

Je rechten betreffende je persoonsgegevens

Op elk moment heb je, als betrokkene, de volgende rechten, hoewel wij in bezit zijn van je gegevens of ze verwerken:

 • Recht op toegang en herziening: je hebt het recht om te weten hoe je persoonsgegevens worden gebruikt en om een kopie in een toegankelijk formaat aan te vragen van de gegevens die wij over jou bewaren.
 • Recht van rectificatie: je hebt het recht gegevens te corrigeren die we over jou bijhouden die onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om vergeten te worden (recht op wissen): in bepaalde omstandigheden kun je verzoeken dat wij de gegevens die wij over je hebben uit onze bestanden wissen.
 • Recht van beperking van verwerking: waarbij bepaalde voorwaarden gelden om een recht van beperking van verwerking te kunnen uitoefenen.
 • Recht op overdraagbaarheid: je hebt het recht om de gegevens die wij over je bewaren aan een andere organisatie te laten overdragen.
 • Recht van bezwaar: je hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking, zoals direct marketing of het verkopen/delen van je gegevens.
 • Recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering: je hebt ook het recht om onderworpen te zijn aan de rechtsgevolgen van geautomatiseerde verwerking of profilering.
 • Recht op rechterlijke toetsing: in het geval dat TOMRA je verzoek weigert onder het recht op toegang, zullen wij je een reden geven waarom. Je hebt het recht om hier tegenin te gaan, zoals hieronder verklaard. Alle hierboven vermelde vragen worden doorgestuurd als er een derde betrokken is bij het verwerken van je persoonsgegevens.

Contact opnemen

Als je wilt weten hoe je persoonsgegevens door TOMRA worden verwerkt, of hoe je vraag over gegevensbescherming is afgehandeld, kun je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van TOMRA via e-mail op [email protected] of per telefoon op +49 151 22659374.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de functionaris voor gegevensbescherming van TOMRA of rechtstreeks bij de desbetreffende toezichthoudende autoriteit.
Datum versie: 20 maart 2022