De Business Divisions van TOMRA

TOMRA is in 1972 begonnen met het ontwerpen, produceren en verkopen van automaten voor de inname van gebruikte drankverpakkingen. Vandaag de dag biedt TOMRA oplossingen die de circulaire economie mogelijk maken met geavanceerde inzamel- en sorteersystemen en voedselverwerking door gebruik te maken van sorteer- en classificatietechnologie op basis van sensoren.

In totaal heeft TOMRA ongeveer 105.000 installaties in meer dan 100 markten en in 2022 een omzet van ongeveer 12 miljard NOK. De geografische voetafdruk van TOMRA strekt zich uit over alle continenten en de geboden oplossingen zijn steeds relevanter voor het dienen van duurzame samenlevingen.

Vrouw die met uitgestrekte armen een plastic fles vasthoudt

TOMRA Collection

Met ongeveer 82.000 installaties in meer dan 60 markten vangen de TOMRA emballage-automaten jaarlijks meer dan 45 miljard lege blikjes en flessen op. Door deze verpakkingen op een effectieve en efficiënte manier in te zamelen, te sorteren en te verwerken, maken de emballage-automaten van TOMRA het de industrie, systeemeigenaren, winkeliers en consumenten gemakkelijk om te recyclen en bij te dragen aan een duurzamere planeet.

De Material Recovery business van TOMRA Collection omvat het ophalen, het transporteren en het verwerken van gebruikte drankverpakkingen in Noord-Amerika, en het verkopen van verwerkte materialen aan recyclagebedrijven.

TOMRA Food

TOMRA Food ontwerpt en produceert sorteermachines op basis van sensoren en geïntegreerde oplossingen voor na de oogst die de wereldwijde voedselproductie transformeren om de voedselveiligheid te maximaliseren en voedselverlies te minimaliseren, met als motto Every Resource CountsTM.

Het bedrijf heeft meer dan 13.800 eenheden geïnstalleerd bij voedselproducenten, verpakkers en verwerkers over de hele wereld voor zowel de verssector (zoals fruit en bessen) als de verwerkingssector (zoals noten, aardappelen en groenten). Deze oplossingen omvatten geavanceerde classificatie-, sorteer-, schil- en analysetechnologie om bedrijven te helpen hun rendement te verbeteren, hun operationele efficiëntie te verhogen en een veilige voedselvoorziening te garanderen.

Vrouw houdt een schaal vast waaruit amandelen omhoog worden geschud
Man met verschillende recyclebare materialen

TOMRA Recycling

TOMRA Recycling is pionier in het gebruik van sensorgebaseerde technologie voor het automatiseren van het terugwinnen en recyclen van waardevolle grondstoffen. De flexibele sorteersystemen voeren een uitgebreide reeks sorteertaken uit en kunnen verschillende soorten materialen en mineralen sorteren met het oog op voorbereiding voor recycling, materiaalopwaardering en duurzame sortering van ertsen, edelstenen en mineralen.

Sorteertechnologie op basis van sensoren is van cruciaal belang om de afhankelijkheid van primaire grondstoffen te verminderen en de milieu-impact van stortplaatsen en verbranding te beperken. Tot nu toe zijn er meer dan 9000 systemen geïnstalleerd in 100 landen over de hele wereld.